Year: 2007


previous | next


Back to photo overview


Other albums:
2016
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000 og tidlegare


Sorry, all comments in norwegian only!
Syklistar og løparar rekk å bli skikkelig stive i den siste unnabakken, 300 meter før mål. Her er det frå venstre Ingvar Gudrit og Håkon Svoen som som for første gong ser målgang.


Foto: Knut Arild Maråk