Year: 2007


previous | next


Back to photo overview


Other albums:
2016
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000 og tidlegare


Sorry, all comments in norwegian only!
Her rett før Blåfjellsbrakka er størstedelen av hovedstigninga unnagjort, og ein startar på eit litt flatare parti, før det igjen blitt bratt ved Djupvatnet.


Foto: Knut Arild Maråk