År: 2005


forrige | neste


Attende til bildeoversikt


Andre album:
2016
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000 og tidlegare
Her ser ein Djupvatnet og austover mot Skjåk. Dette er i den brattaste delen av løypa, og her er det att knapt 3 km


Foto: Terje Drege Rusten