Year: 2005


previous | next


Back to photo overview


Other albums:
2016
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000 og tidlegare


Sorry, all comments in norwegian only!
Her er brøytekanten som høgast, opp mot 10 meter? Her er ein straks i mål berre nokre hundre meter att


Foto: Terje Drege Rusten