LogoSponsorlogoar

Geiranger frå fjord til fjell 2015

Dato for 2016-arrangementet
Neste Geiranger frå fjord til fjell vert arrangert Laurdag 11.juni 2016! Merk av i kalenderen, vi opnar for påmelding 1.november.

Totalt 680 personar fullførte arrangement under i Geiranger frå fjord til fjell 2015! Vi håpar de hadde ei flott oppleving i Geiranger i dag og vi tek gjerne imot tilbakemeldingar på facebook-sida vår. Her finn du også deltakarbilde (album) av dei fleste; merk, lik og del!

Resultatlister
Justeringar kan forekome. Vi ber om at alle feil og manglar vert rapportert inn direkte til Eqtiming, sjå link under;


Mellomtider
Den første mellomtida vart tatt på Knuten, men ca 100 m lenger ut i løypa enn tidlegare. Den andre mellomtida er frå Blåfjellsbrakka, og det er akkurat der vegen flatar ut, ca 2,5 km før Djupvasshytta.

Rekordar
Vi gratulerer landslagssyklist Ingrid Lorvik CK Victoria, med ny løyperekord i Nibberittet på 1:11:45! Ho mottok 10000,- i bonus for ny løyperekord, i tillegg til pengepremien på 5000,- for raskaste tid.

Medieomtale
Bilde frå #frafjordtilfjell på Instagram. Vis alle
Andre sponsorar: