LogoSponsorlogoar

Påmelding

Til påmelding (Eqtiming.no)

Bortsett frå for Nibbemarsjen STENGER ALL PÅMELDING fredag 10.juni kl 12.00, dvs. INGEN PÅMELDING VED START for Nibbeløpet, Nibberittet (også Mini) eller Nibbedobbelen! Vi ser gjerne at deltakarane i Nibbemarsjen også melder seg på i forkant av arrangementet.

Som i 2015 oppstår det ein betalingsforpliktelse når du melder deg på.

Dersom du ikkje har årslisens/aktiv lisens hos din klubb, må du løyse eingonglisens. Les meir om lisensar her. I Nibbedobbelen treng du lisens både for Nibberittet og Nibbeløpet.

Dersom du trur at du treng meir enn 3 timar i Nibberennet/Nibbeløpet, eller 2,5 time i Nibberittet, kan du starte 1 time før ordinær start. Vel då det tidlege startalternativet, hhv. kl 10.30 og 11.45.

KONDIS-medlemskap gjev 50,- rabatt på startkontingenten.

Til påmelding (Eqtiming.no)


Andre sponsorar: