LogoSponsorlogoar

Påmelding

Bortsett frå for Nibbemarsjen STENGER ALL PÅMELDING laurdag 7.juni kl 12.00, dvs. INGEN PÅMELDING VED START! Påmeldinga er ikkje endelig før du har betalt startkontingenten. Vi ser gjerne at deltakarane i Nibbemarsjen også melder seg på i forkant av arrangementet.

Kontingentar og lisens
Informasjon om beløp, lisensar og kontonummer finn du her.

Dersom du trur du treng meir enn 3 timar på Nibbeløpet/Nibberennet eller 2,5 time på Nibberittet, ber vi deg om å starte 1 time før ordinær start. Kryss av for dette i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjema
Fornamn
Etternamn
Idrettslag, bedrift
E-postadresse
Telefonnummer*
Kjønn
Fødselsår
Påmelding til
Har du aktiv- eller (hel)årslisens?**
Ønskjer du å starte 1 time før?***
Evt. KONDIS-medlemsnummer****
Ønskjer du å vere med på skitur til Blåtind måndag 9.juni? Les meir om skituren
Kommentar, spørsmål etc.

* Blir kun brukt dersom vi må ha tak i deg.
** Dersom du ikkje har årslisens/aktiv lisens hos din klubb, må du løyse eingonglisens. Les meir om lisensar her. I Nibbedobbelen treng du lisens både for Nibberittet og Nibbeløpet.
*** Dersom du trur at du treng meir enn 3 timar i Nibberennet/Nibbeløpet, eller 2,5 time i Nibberittet, kan du starte 1 time før ordinær start.
**** KONDIS-medlemmar kan trekkje frå 50,- på startkontingenten, forutsatt at du oppgir medlemsnummeret ditt her.


Andre sponsorar: