LogoSponsorlogoar

Påmelding til arrangementa

Til påmelding

OBS!
Påmeldingsløysinga til Geiranger frå fjord til fjell 2015 er no levert av EQtiming. Den største forskjellen frå tidlegare år er at påmeldinga er bindande ved at det oppstår ein betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil motta en faktura per epost som må betalast innan 5 dager. Dersom fakturaen ikkje vert betalt til rett tid, blir det sendt purring med eit purregebyr.

Som tidlegare refunderar vi startkontingent og lisens dersom du kan legge fram legeerklæring.

Vi har valgt å behalde prisstrukturen med billigare kontingent for tidleg påmelding.

Til påmelding


Andre sponsorar: